ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್ ! ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು.? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗ್ಗೆಹರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳದ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ ಬಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ .

https://youtu.be/WoP50aXcd4Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *