ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ..!

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆರಾಧನೆ ವೇಳೆ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಮದೂತನೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಭುದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ ಮಂಗ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ನೆರೆದ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ, ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಮಂಗ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *